Vill du delta i SWY23, sök nu!

Från 11 januari till 2 mars 2011

Ship for World Youth (SWY) är ett internationellt ungdomsutbytesprogram som anordnas och finansieras av Japans regering. Det har ägt rum varje år sedan 1988, som en vidareutveckling av Japanese Youth Goodwill Cruise Program vilket började 1967 som ett av programmen för att fira hundraårsminnet av Meijirestaurationen.

Under SWY-programmet delar 144 japanska ungdomar och lika många ungdomar från 12 andra länder det dagliga livet ombord på fartyget i cirka 6 veckor. De deltagande ungdomarna studerar och diskuterar ämnen av gemensamt intresse ur ett globalt perspektiv genom föreläsningar, kulturutbyten, sport, seminarier, klubbaktiviteter med mera. SWY23 är fjärde gången som svenska ungdomar inbjuds att delta i programmet. Det senaste tillfället då Sverige deltog var SWY18, vilket ägde rum 2006.

Bland syftena med programmet Ship for World Youth ingår:

* Att främja vänskap och ömsesidig förståelse mellan japanska ungdomar och ungdomar från andra delar av världen.
* Att utveckla den internationella samarbetsandan och förmågan att omsätta den i praktiken.
* Att utveckla deltagarnas ledarskapsförmåga och internationella medvetenhet.
* Att skapa nätverk och främja samarbete mellan ungdomar i hela världen.

Programmets innehåll

* Aktiviteter i Japan. Introduktion om Japan, åsiktsutbyte bland deltagande ungdomar, studiebesök, vistelse hos värdfamilj och träning inför avresan.
* Aktiviteter ombord. Diskussioner, seminarier, nationella presentationer, klubbaktiviteter, sport och rekreation, gruppaktiviteter med mera.
* Aktiviteter i de länder som besöks. Artighetsvisiter, studiebesök, utbyte med landets ungdomar med mera.

Preliminärt schema
11 – 20 januari Aktiviteter i Japan
21 januari Avresa från Yokohama, Japan
29 – 30 januari Påfyllning av bränsle och vatten i Honiara, Salomonöarna
3 – 5 februari Aktiviteter i Suva, Fiji
9 – 12 februari Aktiviteter i Brisbane, Australien
17 – 18 februari Påfyllning av bränsle och vatten i Port Vila, Vanuatu
27 februari Påfyllning av bränsle och vatten i Naha, Japan
2 mars Ankomst till Tokyo, Japan, och därefter hemresa
Deltagande länder

* Japan (144 ungdomar)
* Australien (12 ungdomar)
* Bahrain (12 ungdomar)
* Brasilien (12 ungdomar)
* Chile (12 ungdomar)
* Fiji (12 ungdomar)
* Mexiko (12 ungdomar)
* Mikronesiska federationen (12 ungdomar)
* Oman (12 ungdomar)
* Salomonöarna (12 ungdomar)
* Sverige (12 ungdomar)
* Tanzania (12 ungdomar)
* Vanuatu (12 ungdomar)

För mer information om hur du ansöker, se japanska ambassadens hemsida!

Other news