En värld – En familj

Just nu kämpar Japan mot läckande kärnkraftverk och att komma på fötter efter tsunami samt jordbävningar. Läget är akut. Våra japanska vänner med familjer finns ständigt i våra tankar. Samtidigt som situationen är kaotisk visar många japaner ett beslutsamt lugnt. Min vän Kyo, som deltog i SWY10, förklarar läget på följande sätt:

“We have sometimes troubles in our life, but we can overcome if there is a will to do so.”

Trots att vi befinner oss tusentals mil från katastrofen finns flera sätt att hjälpa de som drabbats av katastrofen. Time listar några av dem på sin webbplats, klicka här för att nå listan. Listan uppdateras hela tiden med ny information.

Vi i SWYAA Sverige har beslutat oss för att skänka alla de ekonomiska medel som finns i  föreningens kassa till olika organisationer som jobbar för att hjälpa de katastrofdrabbade. Men pengar är inte allt. Vi försöker också, var och en på sitt sätt, att hjälpa varandra i jobbiga stunder vare sig vi befinner oss i Tokyo, Manama eller Malmö. Detta för att hedra en central SWY-tanke:

“One world. One family”

/för SWYAA-SE, Fredrik Quistbergh, deltagare SWY10

Other news