IMG_3093 [Svenska GLDP-delegationen på plats i Japan]