IMG_2801 [Svenska GLDP-delegationen på plats i Japan]