annual-report-2009-1 [Annual report 2009]

Upper row from left: Filip Lendahls, Wiktor Södersten and Åsa Danielsson. Bottom row: Patrik Doppler Vulkan, Jenny Jonstoij, Ulrika Johansson (on Skype) and Gustaf Rindler.